afdrukken

Bezoek Sint-Truiden

Adbij-, fruit- & marktstad!

Disclaimer

Surfers die de site bezoeken erkennen dat zij onderstaande disclaimer hebben gelezen en zich hiermee akkoord verklaren.

De stad
Dit is een toeristische site van de stad Sint-Truiden, met zetel in 3800 Sint-Truiden, Kazernestraat 13.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat
Toerisme Sint-Truiden wil de informatie met betrekking tot het toerisme en het toeristisch beleid van de stad toegankelijker maken.

Zij spant zich in om de relevante en juiste informatie te geven en om de informatie actueel te houden.
De gegevens zijn echter niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

De gegevens zijn niet noodzakelijk een weergave van een officieel goedgekeurde tekst. Enkel de papieren versie van een tekst is rechtsgeldig.

De site brengt ook links met andere sites tot stand.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De persoonsgegevens die u aan de stad Sint-Truiden verstrekt, worden desgevallend opgenomen in één of meerdere bestanden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de werking en het beleid van de stad en voor de uitvoering van wettelijk of decretaal opgedragen taken.

U heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en ze te laten verbeteren.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) is altijd een voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, met name – doch niet uitsluitend – over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen, … zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten.

Reacties (hierna weergegevens als forum) 
Tracht de berichten objectief te houden.
Persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik horen niet thuis op het forum
Het forum beperkt zich tot onderwerpen en discussies die betrekking hebben op alles wat met toerisme te maken heeft in Sint-Truiden. 
Commerciële informatie en zoekertjes van commerciële aard (zoals jobaanbiedingen, werkzoekertjes…) horen niet thuis op het forum.
U moet de geldende wetgeving respecteren. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
Het forum van Toerisme Sint-Truiden is gemodereerd, dat betekent dat Toerisme Sint-Truiden het recht heeft: berichten te verwijderen omdat die onvoldoende aansluiten bij het onderwerp of omdat ze inbreuk plegen op voormelde wetgeving
om op vraag van burgers bepaalde informatie op het forum te verwijderen
verdere acties te ondernemen wanneer op het forum herhaaldelijk zulke berichten worden geplaatst berichten onder te brengen in andere discussies waar ze beter thuis horen discussies af te sluiten, berichten te gebruiken in een andere vorm of te verplaatsen naar andere delen van de site. 
Toerisme Sint-Truiden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan het Forum verbonden zijn.

Aansprakelijkheid
Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. Toerisme Sint-Truiden kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

Toerisme Sint-Truiden is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie.

Zij is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

Zij is niet aansprakelijk ingeval u de informatie aanwendt in strijd met deze disclaimer en wettelijke bepalingen.

Zij is niet aansprakelijk ingeval u schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.

Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania